Ervaringen

Ervaringen

Lees hieronder een aantal ervaringen die deelnemers en teamleiders na afloop van een cursus of leergang hebben geschreven.

logo gemeente Westland

Leergang TBL ‘TVM-specialist Bereikbaarheid‘ online
Leergang TVL ‘TVM-specialist Veiligheid‘ online

De leergang TVM-specialist Veiligheid is op heel veel fronten een verdiepingsslag ten opzichte van de door mij eerder gevolgde cursus BRL 9101 specialist. In een aantal dagdelen zijn we dieper ingegaan op tijdelijke verkeersmaatregelen, de CROW-richtlijnen WiU 96b en de systematiek die erachter zit. Ik heb een andere kijk gekregen op tijdelijke verkeersmaatregelen en het toetsen van verkeersplannen.

De vorm van online trainingen in de ochtend sprak mij erg aan. Dit is namelijk goed te combineren met mijn werkzaamheden, je bent geen hele dag kwijt. Ook was er voldoende tijd om de tussentijdse opdrachten uit te werken.

30 augustus 2022

Bob Keus
Adviseur Verkeer, Bereikbaarheid
Bereikbaar Westland

Leergang PPL ‘Toepassen en saneren verkeerstekens‘ online

Een goede leergang die mij een beter bewustzijn heeft gegeven welke borden waar moeten worden toegepast. Ik leerde aan de hand van actuele wet- en regelgeving gedurende een aantal cursusdagen dat de borden in de openbare ruimte lang niet altijd kloppen. Deze leergang heeft mij geholpen om gemeenten een goed saneringsadvies te geven waarop zij de bebording kunnen aanpassen.

Veringmeier Opleidingen levert met de cursusmappen enorm veel informatie aan die je na de cursus nog steeds als naslagwerk kunt gebruiken.

27 april 2022

Tristan van Maurik
Data-analist/Inspecteur infra en openbare ruimte

24-10-2017 Eindtoets cursus TP1 ‘Planuitwerking tijdelijke verkeersmaatregelen

24-10-2017 Zes geslaagde deelnemers voor de leergang TPL ‘TVM-specialist Planvorming

logo gemeente Utrecht

Incompany maatwerkcursus TVM ‘Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen’ online

Ik ben redelijk neutraal aan de cursus begonnen, maar hij heeft mij meer gebracht dat ik had kunnen vermoeden!

In 11 dagdelen heb ik een enorme hoeveelheid aan kennis opgedaan op een terrein dat tot voor kort nog onbeschreven was. Niet alleen beschik ik nu over een zeer solide theoretische basis, ik ben ook in staat die toe te passen bij de beoordeling van en advisering op een verkeersplan. Daarnaast kan ik gesprekspartner zijn van verkeerskundigen. Mijn bewustwording over het belang van goede verkeersmaatregelen, afzettingen, omleidingen en bijbehorende bebording voor de veiligheid van zowel verkeersdeelnemers als van werklieden is enorm toegenomen. Gevolg is dat ik nooit meer, noch met de auto, noch met de fiets, noch te voet, argeloos tijdelijke verkeersmaatregelen passeer.

23 juni 2021

Leonard van den Houten

Leonard van den Houten
Beleidsadviseur Vergunningen

Cursus TT1 en TT3 ‘TVM-inspectie en handhaving‘ in Amsterdam

Vanuit een recente aanpassing van mijn werkveld waardoor ik (nog) meer bezig ben met tijdelijke verkeersmaatregelen, zowel toetsing als controles op straat, ben ik op zoek gegaan naar een goede cursus om mijn kennis op te frissen. Daarbij viel mij keuze al snel op Veringmeier opleidingen omdat ik al veel over hen gehoord en gelezen had en gezien het aanbod van cursussen dat wordt geboden. Tijdens de cursusdagen heb ik, ondanks dat ik meende al veel basiskennis op het vlak te hebben, enorm veel opgestoken. Niet alleen de relatie tussen wetgeving/theorie en de praktijk maar ook hoe een goede planvorming én een goede monitoring/evaluatie van belang zijn (en hoe die op een juiste manier vorm te geven).

10 augustus 2017

Hans Meijer
Stedelijk coördinator kabels & leidingen

28 oktober 2015 Cursus TT3 ‘TVM-inspectie en handhaving‘ op inspectie in Den Haag

23 juni 2017 Cursus TT3 ‘TVM-inspectie en handhaving‘ op inspectie in Amsterdam

Leergang TPL ‘TVM-specialist Planvorming‘ in Utrecht

Met het oog op mijn nieuwe (deel)functie waarbij ik me bezig houd met het opstellen en beoordelen van TVM bij evenementen en WIU was ik op zoek naar een studie waarbij ik mijn kennis op dat gebied kon opvijzelen en uitbreiden. Na een positieve aanbeveling van een collega die in het verleden ook een cursus bij Veringmeier had gevolgd heb ik besloten me op te geven voor de leergang VBLC-specialist Planvorming. Het bleek een waardevolle studie waar ik veel van opgestoken heb.

16 juni 2017
Rob-Berkers

Rob Berkers
Opsteller en toezichthouder tijdelijke verkeersmaatregelplannen

Leergang TBL ‘TVM-specialist Bereikbaarheid‘ in Utrecht
Leergang TVL ‘TVM-specialist Veiligheid‘ in Utrecht
Cursus TT1 ‘Kortdurende wegafzettingen WiU 96b’ in Utrecht
Cursus TT3 ‘TVM-inspectie en handhaving‘ in Utrecht

In de goed gegeven leergang TVL wordt de wettelijke basis uitgelegd. Door standaard een RI&E te doen wordt goed inzicht gegeven in de uiteindelijke keuze van maatregelen uit het CROW 96b. Alle onderdelen zijn nuttig en waardevol met een goede balans tussen theorie en praktijk. Wat mij betreft zou iedereen deze leergang als basisopleiding moeten volgen, zeker als je werkzaam bent in of in aanraking komt met tijdelijke verkeersmaatregelen.

03 december 2018

Ik heb ook de leergang TBL ‘TVM-specialist Bereikbaarheid’ gevolgd bij Veringmeier Opleidingen en kan iedereen van harte aanbevelen deze leergang te volgen. Door deel te nemen aan deze leergang ben ik meer betrokken geraakt in mijn voormalige functie als medewerker VerkeersRegie bij de gemeente Leiden.

De meeste waardering gaat uit naar de wijze van lesgeven en het beschikbaar gestelde lesmateriaal. Ik heb tijdens de cursussen meer handvatten gekregen om mijn functie optimaal uit te oefenen.

06 juli 2017
Peter-Neelen

Peter Neelen
voormalig Verkeerscoördinator

Adviseur RegioRegie / Programmering Zuid-Holland Bereikbaar

2016-11-17-Cursus-TV3-op-de-Zuidkade

17 november 2016 Cursus TV3 ‘Verkeersregeling bij wegafzettingen‘ in Waddinxveen

27 juni 2017 Cursus TB2 ‘Verkeersgeleiding langs (wegen)bouwprojecten‘ in Utrecht

gemeente-Eersel

Leergang PPL ‘Toepassen en saneren verkeerstekens‘ in Kerkdriel

Op mijn werk heb ik de opdracht gekregen om onnodige verkeersborden te verwijderen. Dankzij deze leergang heb ik veel kennis opgedaan. Ik ben nu in staat om te oordelen welke verkeerstekens noodzakelijk zijn en welke verwijderd en/of aangepast moeten worden. Het was een praktisch ingestelde leergang en ik kan er meteen mee aan de slag.

22 december 2016
Gerard-Korsten

Gerard Korsten
Medewerker Verkeer en Vervoer

provincie_Noord-Holland

Leergang TVL ‘TVM-specialist Veiligheid‘ in Waddinxveen

Elke keer als ik met CROW-gerelateerde vraag kom krijg ik daarop een goed antwoord met ruime onderbouwing van wetsartikelen en hoofdstukken uit publicaties van CROW 96a/b. Mijn kennis met betrekking tot Tijdelijke Verkeersmaatregelen was nooit zo snel zo groot geweest als ik de leergang tot TVM-specialist niet had gevolgd. Ik heb daar in mijn werkveld elke dag veel plezier van!

19 februari 2016
Tom van Emmerik 2023

Tom van Emmerik
Verkeerscoördinator Amstelland en Meerlanden

16 november 2015 Cursus TT3 ‘TVM-inspectie en handhaving‘ in Vlaardingen

9 december 2016 Cursus TB2 ‘Verkeersgeleiding langs (wegen)bouwprojecten‘ in Geldermalsen

gemeente_Eindhoven

Incompany maatwerkcursus ‘Veilig werken langs de weg’ in Eindhoven

Ik had in 2007 al een driedaagse cursus bij een andere opleider gehad. De cursus van Veringmeier Oleidingen is voor mij veel beknopter en duidelijker. We kregen een duidelijke en goede uitleg van alle behandelde onderwerpen. Precies wat we nodig hadden en ook nog praktisch toepasbaar. Bravo!!

11 december 2014

Edin Mulabdic
Gebiedsbeheerder

Leergang TVL ‘TVM-specialist Veiligheid‘ in Utrecht
Cursus TP1 ‘Planuitwerking tijdelijke verkeersmaatregelen‘ in Utrecht

Iedereen die met wegwerkzaamheden te maken heeft moet deze leergang volgen. Ik had de materie onderschat en dacht dat ik na een paar dagen mijn wegwijs wel kon vinden in het handboek. Maar er komt eigenlijk veel meer bij kijken. Ik heb nu geleerd om betere plannen te maken.

21 mei 2014
Sicco-Kuiper

Sicco Kuiper
DGA en projectleider

6 december 2015 BLVC-workshop in Amsterdam

11 april 2017 Cursus PP1 ‘Kwalitatief beheer verkeerstekens‘ in Rotterdam

Incompany maatwerkcursus ‘Planvorming tijdelijke verkeersmaatregelen WiU 96b’ in Den Haag

Peter Veringmeier heeft als docent met zijn enorme kennis over tijdelijke verkeersmaatregelen de verbanden met achterliggende verkeerswetgeving en bestekkensystematiek goed over te brengen, waardoor er een samenhang ontstaat tussen de verschillende vakdisciplines bij het ingenieursbureau. Hij heeft de cursisten bewust gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheid en hen geleerd om gedurende het voorbereidingsproces voortdurend de veiligheid te waarborgen van de wegwerkers en weggebruikers bij de toepassing van wegafzettingen.

22 april 2013

Wim Brummer
voormalig Teammanager Civiele Techniek Voorbereiding

gemeente_Eindhoven

Leergang TVL ‘TVM-specialist Veiligheid‘ in Utrecht
Cursus TP1 ‘Planuitwerking tijdelijke verkeersmaatregelen‘ in Utrecht

Peter Veringmeier is een gedreven persoonlijkheid met een enorme kennis op het gebied van veiligheid in relatie tot tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen bij werken aan de weg. Hij vindt steevast een goede balans tussen de theorie met de beschikbare richtlijnen en de praktijk.

25 oktober 2010
Rolf-Simons

Rolf Simons
voormalig verkeerscoördinator

24 september 2014 Cursus TT2  ‘Veilig toezicht houden op wegafzettingen’  in Amsterdam

20 september 2014 Cursus TT3 ‘TVM-inspectie en handhaving‘  in Amsterdam

Incompany cursus UW1 ‘Veilig werken op niet-autosnelwegen WiU 96b’ in Schiedam

Peter Veringmeier begeleidde het team dat tijdelijke verkeersmaatregelen in Schiedam verzorgde. Ik vond het prettig om Peter als vakinhoudelijk expert als ondersteuner te hebben en te weten dat de medewerkers kennis kregen om de puntjes op de ‘i’ te zetten voor veilig werken in het openbaar gebied.

23 november 2003
Andre Bruijn 2023

André Bruijn
voormalig afdelingsmanager

© Veringmeier Opleidingen V.O.F.