Opzet

Werken in de openbare ruimte veroorzaakt hinder voor de directe OMGEVING. Die hinder wil je zo veel mogelijk beperken. In het studieprogramma Tijdelijke verkeersmaatregelen staat hinderbeperking van de omgeving centraal bij de uitvoering van (wegen)bouwprojecten.

Hoe zorg je voor een veilig afzettingsplan? Hoe voorkom je dat het verkeer niet vastloopt? Hoe hou je de regie over de uitvoering van verkeersmaatregelen? Hoe communiceer je hierover met stakeholders, weggebruikers en de projectomgeving?

In het studieprogramma Tijdelijke verkeersmaatregelen worden al deze vragen beantwoord rond de behandeling van de thema’s Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Wil je procesmatig kennis op doen, dan kan dat via onze cursussen over Planvorming, Contractvorming, Waarborging en Uitvoering. Binnen elk thema kan je een losse cursus volgen of een samenhangende leergang volgen. Voor wie in zijn eigen praktijk begeleiding zoekt bieden wij ook coachingstrajecten aan.