De leergang Bereikbaarheid richt zich op doorstroming en bereikbaarheid tijdens de uitvoering van (wegen)bouwprojecten en bestaat uit 3 cursussen verdeeld over 5 dagen. Je krijgt inzicht in methoden van het afsluiten van weg(gedeelten) en het omleiden van verkeer in verschillende situaties. Je leert te berekenen of er nog genoeg ruimte aanwezig is om motorvoertuigen, fietsverkeer en voetgangersverkeer langs het werk te leiden. We vergelijken de verschillende scenario’s van verkeersafwikkeling met elkaar en je leert hoe werkzaamheden kunnen worden gefaseerd of juist gecombineerd. Tot slot staat de toegankelijkheid van het terrein centraal en de verschillende materialen die je daarvoor kunt toepassen.