Opzet

In het studieprogramma Permanente verkeersmaatregelen wordt kennis overgebracht over VERKEERSTEKENS. Iedereen heeft wel een mening over verkeerstekens. Je hebt er ook dagelijks mee te maken in de openbare ruimte. Wie is er verantwoordelijk voor al die verkeersborden, wegmarkeringen en verkeerslichten? Kunnen we niet zonder en de openbare ruimte als een shared space inrichten? En als ze er dan moeten zijn, welke regels moet je dan opvolgen bij het plaatsen, onderhouden en verwijderen van verkeerstekens?

In het studieprogramma Permanente verkeersmaatregelen worden al deze vragen beantwoord rond de thematische behandeling van Wetgeving, Planvorming en Uitvoering. Binnen elk thema kan je een losse cursus volgen of een samenhangende leergang volgen. Voor de Uitvoering bieden wij ook een coachingstraject aan.