Gebruik van de website

Door het bezoeken/gebruik te maken van deze Website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.  (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over “wij”, “ons”, “onze”, of “Veringmeier Opleidingen V.O.F.”). Als u niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, bezoek/gebruik veringmeieropleidingen.nl dan niet langer.

Artikel 1 – Hoe verzamelen

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u deze aan Veringmeier Opleidingen V.O.F. heeft verstrekt door:

 1. Het gebruik van contactformulieren op deze website;
 2. Het aanmelden voor een studie;
 3. Het bestellen van een leermiddel;
 4. Het aanvragen van een offerte voor een cursus bij u incompany;
 5. Het aanmelden voor onze nieuwsbrief;
 6. Het verzenden van een e-mail naar opleidingen@veringmeier.nl;
 7. Het klikgedrag op de verschillende websitepagina’s.

Cookies

Veringmeier Opleidingen V.O.F. maakt gebruik van cookies om de bezoekgegevens bij te houden en de toegang tot de website voor u gemakkelijker te maken. website en diensten. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Welke cookies gebruikt deze website?

Analyse cookies: zijn nodig om gebruik te kunnen maken van alle functies op onze website. Ook vergroten deze cookies het gebruiksgemak van onze website. Tenslotte kunnen we onze website dankzij deze cookies continu verbeteren.

Tracking cookies: zijn cookies die u tijdens het bezoeken van websites kunnen volgen. De cookies leggen vast of u een bepaalde website of pagina heeft bezocht.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

U kunt het plaatsen van cookies op uw computer blokkeren. U kunt ook instellen dat u een melding krijgt voordat er een cookie wordt geplaatst. Dit doet u door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen. Houd er wel rekening mee dat sommige cookies noodzakelijk zijn voor het goed werken van websites. Het blokkeren van cookies kan het gebruik van website en diensten dus beperken.

Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u in uw browser kiezen voor de optie ‘cookies off’. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Als u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert.

LinkedIn en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van LinkedIn en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Artikel 2 – Welke gegevens

Door Veringmeier Opleidingen V.O.F. worden de volgende (persoons)gegevens verzameld bij gebruik van deze website:

 1. Bij gebruik van deze Website slaan de servers automatisch informatie op, zoals IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek (‘Bezoekgegevens’);
 2. Bij het gebruik van contactformulieren de op die formulieren vermelde gegevens;
 3. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via uw tik- en scrolgedrag, zoals de meest gevraagde pagina’s.

Artikel 3 – Doeleinden verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de doeleinden ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening waarvoor u de persoonsgegevens aan Veringmeier Opleidingen V.O.F. heeft verstrekt.

 1. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake verkeerskundige opleidingsdiensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
 2. Als u Veringmeier Opleidingen V.O.F. om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerken wij de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
 3. Als u zich aanmeld bij de Online Leeromgeving hebben wij uw adresgegevens nodig om u de aangevraagde login met Gebruikersnaam en Wachtwoord toe te sturen.
 4. Als u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief hebben wij uw e-mailadres nodig om de nieuwsbrieven toe te sturen. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Artikel 4 – Overige gegevensverwerking

Wij kunnen de verstrekte persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te stellen van producten en diensten en/of activiteiten van Veringmeier Opleidingen V.O.F. en/of Veringmeier Verkeersmanagement B.V. die interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kan u contact met ons opnemen via opleidingen@­veringmeier.nl

Artikel 5 – Anoniem gebruik voor analyse

Gegevens over het gebruik van de Website en de feedback die we krijgen van de gebruikers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Veringmeier Opleidingen V.O.F. kan de Bezoekgegevens alsmede andere persoonlijke gegevens van de gebruikers (in geanonimiseerde vorm) gebruiken voor:

 1. Het onderscheiden van mensen van bots en fraude te detecteren;
 2. Statistische analyses en rapportages van het bezoek-, klik- en gebruiksgedrag op haar Website om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de Website te meten;
 3. Het analyseren en verbeteren van gebruik van de Website;
 4. Het optimaliseren van de inrichting van de Website en deze aan te passen aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers;
 5. Het optimaliseren van onze dienstverlening.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Artikel 6 – Links naar derden

Op de Website van Veringmeier Opleidingen V.O.F. treft u een aantal links aan naar andere, wel of niet bij Veringmeier Opleidingen V.O.F. behorende, websites. Veringmeier Opleidingen V.O.F. kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens.

Artikel 7 – Doorgifte aan derden

Wij verstrekken informatie en inhoud aan de leveranciers en serviceproviders die ons bedrijf ondersteunen, bijvoorbeeld door technische-infrastructuurservices te leveren, te analyseren hoe de site wordt gebruikt, klantenservice te bieden, betalingen mogelijk te maken of enquêtes uit te voeren. Wij zijn soms bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. We delen informatie met wetshandhavingsinstanties om te antwoorden op wettelijke verzoeken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld. Met het gebruik van de Website geeft u toestemming aan Veringmeier Opleidingen V.O.F. om uw persoonsgegevens door te geven op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 8 – Minderjarigen

De Website is niet gericht op gebruik door minderjarigen (dat wil zeggen personen onder 16 jaar).

Artikel 9 – Rechten Gebruikers

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens of om dit te beperken. Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Indien u verder gebruik wilt maken van uw rechten, stuur dan een e-mail naar opleidingen@­veringmeier.nl met het betreffende verzoek.

Artikel 10 – Bewaartermijn

Veringmeier Opleidingen V.O.F. bewaart persoonsgegevens niet langer dan dat noodzakelijk is voor de gevraagde dienstverlening. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Hierbij worden in elk geval uw persoonsgegevens:

 1. na twee weken bedenktijd verwijderd na het verwijderen van je account op de Online Leeromgeving;
 2. na twee weken bedenktijd verwijderd na het afmelden van je abonnement op onze nieuwsbrief;
 3. na zes maanden verwijderd vanaf het moment van ontvangst van aangevraagde informatie;
 4. na zes maanden verwijderd, vanaf het moment van een afwijzing door Gebruiker op een offerte van Veringmeier Opleidingen V.O.F.;
 5. na zeven jaar verwijderd, nadat de studietijd bij Veringmeier Opleidingen V.O.F. is verlopen.

Deze termijnstelling vervalt indien Veringmeier Verkeersmanagement B.V.Opleidingen V.O.F. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 11 – Beveiliging

Veringmeier Opleidingen V.O.F. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Ondanks dat Veringmeier Verkeersmanagement B.V.Opleidingen V.O.F. alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die (helaas) inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

Artikel 12 – Wijzigingen

Veringmeier Opleidingen V.O.F. behoudt zich het recht voor om, waar nodig, deze Privacy Verklaring aan te passen. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Verklaring door te nemen om na te gaan of er wijzigingen hebben plaatsgevonden. Indien u na de aanpassing de Website blijft gebruiken zal de aangepaste Privacy Verklaring op dit gebruik van toepassing zijn.

Data Bescherming

Veringmeier Opleidingen V.O.F. voldoet aan de Nederlandse Data Beschermingswet (de “Wet bescherming persoonsgegevens” of “Wbp”). Ingevolge tot artikel 11 hierboven, zullen wij aannemelijke technische en organisatorische maatregelen treffen om uw data te beschermen tegen enige vorm van verlies of onwettige verwerking. We zien erop toe dat deze maatregelen een degelijk veiligheidsniveau garanderen, in acht nemende de laatst gekende implementatiekosten en risico’s geassocieerd met het verwerken en de aard van de te beschermen data. De maatregelen zullen worden gericht naar het voorkomen van onnodige dataverzameling en verwerking.


Online Leeromgeving

Account

Je account bevat minimaal een unieke naam waarmee we je kunnen identificeren (dus “je gebruikersnaam”), een wachtwoord om op je account te kunnen inloggen (dus “je wachtwoord”) en een geldig persoonlijk e-mailadres. (dus “je e-mail”).

Welke gegevens?

We verzamelen inhoud, communicatie en andere informatie die je aanlevert wanneer je de Online Leeromgeving gebruikt, waaronder wanneer je je registreert voor een account, inhoud maakt of deelt, en wanneer je chatberichten verstuurt en communiceert met anderen. De informatie van je account is beschermd door de wetten omtrent databescherming van het land waarin dit forum gehost wordt.

Doeleinden

Alle informatie die nog gevraagd wordt tijdens het registratieproces, buiten je gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, zijn voor het gebruik van de Online Leeromgeving niet nodig, maar wel om te controleren of je een student bent. De inhoud van je communicatie via chatberichten wordt gebruikt om:

 1. Te detecteren wanneer iemand hulp nodig heeft en om vragen te beantwoorden;
 2. Te leren van gebruikers;
 3. Schadelijk gedrag tegen te gaan;
 4. De integriteit van onze producten te waarborgen.

Wachtwoord

Je wachtwoord is versleuteld (en kan niet terug leesbaar gemaakt worden), waardoor het op een veilige manier is opgeslagen. Desondanks is het niet aan te raden dat je hetzelfde wachtwoord op een groot aantal websites gebruikt. Je wachtwoord is het middel waarmee je op je account kunt inloggen; bewaar het dus veilig en link het op geen enkele manier aan deze site, of aan een andere derde partij. Als je het wachtwoord van je account bent vergeten, kun je de “wachtwoord vergeten” optie gebruiken. Dit proces vereist dat je je gebruikersnaam en e-mailadres opgeeft, waarna de software een nieuw wachtwoord zal genereren om opnieuw in te loggen. Dit wachtwoord kun je na het inloggen uiteraard weer wijzigen in je profiel.


Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u per e-mail contact opnemen via opleidingen@­veringmeier.nl met Veringmeier Opleidingen V.O.F.