LI5 – Instructieboekje Veilig werken door directie en toezicht

Richtlijnen

WiU 96b

Locatie wegen

Wegen binnen en buiten de bebouwde kom

Werkgebied

Directie en toezicht

Inhoud

8 pagina’s

Tijdsduur werken

≤ 1 dag
Elke werkgever is verplicht om in overeenstemming met artikel 5 van de Arbowet op basis van een Risico-inventarisatie een schriftelijk Plan van Aanpak per werksituatie aan zijn werknemers mee te geven. Deze verplichting is ook van toepassing voor directievoerders en toezichthouders. Om in deze functies veilig te kunnen werken is een Plan van Aanpak verwerkt in een Instructieboekje met een aantal geplastificeerde kaarten waarop alle maatregelen staan weergegeven voorzien van foto’s uit de praktijk van toezichthouders.

Tips voor een veilige voorbereiding en uitvoering

Inclusief drie maatregelentabellen

Direct toepasbaar in jouw eigen praktijk!

Bestellen

 90,00 excl. btw

© Veringmeier Opleidingen V.O.F.