Bij het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen is het van belang om te weten welke landelijke wetgeving en plaatselijke regelgeving van belang is. Hiervoor kan je een cursus volgen waarin de verschillende rechtssystemen en specifieke wetsartikelen worden toegelicht. We bespreken de verantwoordelijkheden van diverse partijen en waarom partijen aansprakelijk kunnen zijn in het geval er iets verkeerd gaat tijdens de uitvoering.

In een andere cursus behandelen we welke besluiten, verordeningen, vergunningen en ontheffingen kunnen worden afgegeven om wegwerkzaamheden te mogen uitvoeren. We gaan daarbij in op de verschillen tussen wegbeheerders binnen Nederland en op verkeersbesluiten voor tijdelijke verkeersmaatregelen.