Artikelen door twiksmedia

Gevolgen uitspraak Hoge Raad over maximale parkeerduur

Het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) heeft de gevolgen van handhaving bij een maximale parkeerduur in beeld gebracht op basis van een uitspraak van de Hoge Raad van 11 maar 2022 (HR 11 maart 2022, nr. 21/00853). In het artikel ‘Gevolgen uitspraak Hoge Raad over maximale parkeerduur‘ schetst het netwerk de gevolgen voor […]

Aannemer beboet omdat werkterrein niet was afgezet met hekken

Op 22 april jl. heb ik in een artikel getracht het belang van de CROW-richtlijnen voor Werk in Uitvoering aan te geven. Lees: Waar zouden we zijn zonder de richtlijnen Werk in Uitvoering? De richtlijnen WiU geven duidelijk aan dat een werkvak (met opslag van materiaal) zodanig moet worden afgeschermd en afgesloten dat voetgangers dit […]