Artikelen door Peter Veringmeier

Wij hebben wat te vieren!

Enthousiast stellen wij onze nieuwe website Veringmeier Opleidingen aan je voor! Met deze website in een frisse, moderne opzet, willen we ons aanbod van kwalitatief hoogstaande opleidingen nog toegankelijker maken voor iedereen die zich wil blijven ontwikkelen in permanente en tijdelijke verkeersmaatregelen. Om deze lancering te vieren, hebben we een speciale actie voor snelle inschrijvers. […]

Gemeenten aansprakelijk voor ongevallen met waarschuwingshekken in een wegafzetting

Een wegbeheerder moet met alle omstandigheden van het geval rekening houden. Als de plaatselijke omstandigheden maatregelen noodzakelijk maken, heeft hij zorg te dragen voor maatregelen, ook als een richtlijn voorschrijft dat een maatregel niet nodig is. Twee ongevallen met waarschuwingshekken tonen nog maar eens aan dat er altijd maatwerk moet worden geleverd. In een artikel […]

Nieuwe CROW-richtlijn voor werkzaamheden op vaarwegen

Op de praktijk afgestemde richtlijnen voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden zijn er al lang. Hiervoor is de portfolio Werk in Uitvoering 96a en 96b beschikbaar. Enkel uniforme maatregelen bij werkzaamheden op en rond vaarwegen waren nog niet eerder landelijk geregeld. Om deze lacune in te vullen heeft de provincie Zuid-Holland in februari 2021 zelf een richtlijn uitgebracht. […]

Nut en noodzaak van wegkantcommunicatie

Elke weggebruiker komt verkeersborden tegen. Het lijkt gemakkelijk om met het verkeer te communiceren met behulp van borden over de (tijdelijke) wegsituatie. Maar in de praktijk blijkt dit best een uitdaging te zijn en zijn (verkeers)borden niet altijd even duidelijk. In een reeks van artikelen geef ik aan waar je rekening mee moet houden om […]

Veiligheid = Bereikbaar

Werkzaamheden in de openbare ruimte hebben doorgaans direct effect op het alledaagse functioneren van de stad. Straten worden opgebroken, verkeer moet worden omgeleid en bewoners, ondernemers en winkelend publiek ondervinden hinder. Het functioneren van de stad is dan ook afhankelijk van een goede regie over de werkzaamheden in de openbare ruimte. Gemeenten blijven altijd in […]

Handhaven van (tijdelijke) parkeerverboden met en zonder verkeersbesluit

Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018. Naar aanleiding hiervan hebben wij bij diverse gemeenten navraag gedaan hoe hiermee handhavend wordt omgegaan. En wat blijkt: er is hierin geen eenduidig beleid. De uitspraak In de genoemde uitspraak verwijst het Hof nog eens naar vaste […]