Nieuwe CROW-richtlijn voor werkzaamheden op vaarwegen

Op de praktijk afgestemde richtlijnen voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden zijn er al lang. Hiervoor is de portfolio Werk in Uitvoering 96a en 96b beschikbaar. Enkel uniforme maatregelen bij werkzaamheden op en rond vaarwegen waren nog niet eerder landelijk geregeld. Om deze lacune in te vullen heeft de provincie Zuid-Holland in februari 2021 zelf een richtlijn uitgebracht. De richtlijn richt zich op werken binnen de invloedssfeer van een vaarweg in haar beheergebied. De richtlijn van provincie Zuid-Holland is breder getrokken, zodat deze nu ook landelijk ingezet kan worden.
CROW-Standaardmaatregelen op vaarwegen WiU 96vw - 2022Het resultaat is de nieuwe richtlijn 96vw ‘Standaardmaatregelen op vaarwegen’. Deze landelijke richtlijn beschrijft de tijdelijke maatregelen die minimaal noodzakelijk zijn bij hinder, belemmeringen en stremmingen voor vaarwegen met klasse CEMT I tot en met klasse IV.  Met de nieuwe richtlijn wordt een herkenbare en veilige werkomgeving gecreëerd voor de vaarweggebruikers en vaarwegwerknemers bij werkzaamheden op en rond vaarwegen. De nieuwe richtlijn 96vw is bij CROW te bestellen en online in de CROW kennisbank beschikbaar. Daarnaast is er een whitepaper ontwikkeld, hierin staat de informatie omtrent de richtlijn 96vw duidelijk en overzichtelijk beschreven. De nieuwe richtlijn is vanaf 1 januari 2023 van kracht.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *